NaszKraj.info

Wiadomości i ciekawostki z kraju i ze świata

Liczba gości

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

Temperament jest wodzonym zespołem cech osobowości człowieka, który określa jego stosunek do otoczenia. Każdy człowiek rodzi się z określonym temperamentem, który w miarę postępującego procesu dojrzewania, pod wpływem interakcji z otoczeniem, podlega powolnym zmianom. Cechy temperamentu w znacznym stopniu określają odporność człowieka na stres.

 

To, co charakteryzuje pojęcie temperamentu to jego:

- względna stałość (wszelkie zmiany dokonują się powoli),

-podłoże biologiczne (cechy temperamentu mogą wynikać

z genetycznych predyspozycji),

-obecność od urodzenia (już niemowlę manifestuje swój temperament).

Koncepcją temperamentu zajmowano się od wieków^. Pierwszą znaną koncepcję opracował grecki lekarz i filozof Hipokrates w^ V wieku p.n.e. Odkrył on duże podobieństwo w^ cechach charakterów badanych przez siebie pacjentów pozwalające mu na wyodrębnienie kilku podstawkowych grup różniących się sposobem zachowania. Hipokrates doszedł do wniosku, że ludzie należący do danej grupy, zachowują się podobnie, przez co można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć reakcje osoby należącej do danej grupy na określone sytuacje życiowe.

Wyodrębnił on cztery takie grupy:

Sangwiników

Ludzi, którzy byli optymistami, zachowywali się głośno, spóźnialisię i lubili się bawić.

Choleryków

Ludzi, którzy mieli potrzebę przewodzenia innym i prowadzenia wszelkiego rodzaju debat i sporów.

[Jp Melancholików

Ludzi, którzy mieli potrzebę utrzymania ładu wewnętrznego i zewnętrznego oraz ulegali nastrojom w większym stopniu od innych.

Flegmatyków

Ludzi, którzy woleli zajmować pozycję obserwatora, podejmując działanie jedynie, gdy inni o tym decydowali.

Hipokrates nawiązując do poglądów Empedoklesa, dotyczącego czterech żywiołów: ognia, wody, powietrza oraz ziemi, wyodrębnił cztery soki organizmu stanowiące naturę ciała. Były nimi: krew, flegma, żółć oraz czarna żółć. Hipokrates uważał, że stan zdrowia człowieka zależy od proporcji tych soków w organizmie. Optymalne proporcje są źródłem zdrowia, a ich brak powoduje choroby. Z kolei przewaga jednego z tych soków, określa rodzaj temperamentu człowieka.

600 lat później inny grecki lekarz Galen, wykorzystując teorię Hipokratesa stworzył pierwszą typologię temperamentu. Wyróżnił i opisał szczegółowo dziewięć temperamentów, będących wariacją czterech podstawkowych uzależnionych od soków:

Krwi

Jej przewaga odpowiadała sangwinikom (wyraz sanguis w języku łacińskim oznaczał krew/').

Cr Flegmy

Jej przewaga odpowiadała flegmatykom (wyraz phlegma w języku łacińskim oznaczał flegmę).

Żółci

Jej przewaga odpowiadała cholerykom (wyraz chole w języku

łacińskim oznaczał żółć).

Czarnej żółci

Jej przewaga odpowiadała melancholikom (wyraz melas chole

w języku łacińskim oznaczał czarną żółć).

Sangwinik to człowiek o żywym i zmiennym usposobieniu. Jest wesoły i spontaniczny. Charakteryzują go płytkie emocje i duża ruchliwość. Potrzebuje dużo miejsca do swojej aktywności. Jest zrównoważony i łatwo dostosowuje się do zmieniających się warunków życia.

Choleryk to człowiek gwałtowny, wybuchowy i rozdrażniony. Jest mało wytrwały w działaniu. Charakteryzują go trwałe, choć nieregularne emocje. Jest aktywny i pobudliwy. Brakuje mu opanowania.

Melancholik to człowiek bierny. Dominuje w nim smutek. Nie jest odporny na działanie silnych bodźców (mogą one być źródłem zaburzeń w jego zachowaniu). Jego emocje są silne, trwałe i głębokie.

Flegmatyk to człowiek mało pobudliwy, ale wytrwały w^ działaniu. Jest osobą zrównoważoną i powolną. Jego emocje są dość powierzchowne. Jest odporny na działanie silnych i długotrwałych bodźców^.

Do typologii temperamentów^ Hipokratesa-Galena odwoływało się wielu współczesnych psychologów^: Pawłów, Littauer czy Eysenck.

Rosyjski fizjolog, Iwan Pawłów, opracował typologię układu nerwowego. Wysunął on hipotezę, że różnice między jednostkami sprowadzają się do kombinacji ograniczonej liczby właściwości układu nerwowego.

Tymi właściwościami są:

Siła procesu pobudzenia

Jest to zdolność komórek nerwowych do wytrzymywania długotrwałego lub krótkotrwałego, ale silnego pobudzenia.

[ ^ Siła procesu hamowania

Jest to łatwość, z jaką układ nerwowy tworzy warunkowe reakcje hamulcowe.

rjp Równowaga procesów nerwowych

Jest to stosunek między siłą procesu pobudzenia i siłą procesu hamowania.

Ruchliwość procesów nerwowych

Jest to szybkość zmiany jednego procesu nerwowego w drugi.

Na podstawie tych właściwości wyodrębnił cztery typy układu nerwowego, odpowiadające klasyfikacji temperamentów Hipokratesa-Gallena:

Typ silny zrównoważony, ruchliwy (sangwinik)

Jego układ nerwowy charakteryzuje się dużą siłą, równowagą oraz

ruchliwością procesów nerwowych, flr Typ silny zrównoważony, powolny (flegmatyk)

Jego układ nerwowy charakteryzuje się dużą siłą i równowagą

procesów nerwowych przy jednoczesnej małej ruchliwości.

 Typ silny niezrównoważony, z przewagą pobudzenia (choleryk)

Jego układ nerwowy charakteryzuje się dużą siłą oraz przewagą

pobudzenia nad hamowaniem.

Typ słaby (melancholik)

Jego układ nerwowy charakteryzuje się słabością procesu pobudzenia, jak i hamowania oraz małą odpornością na działanie silnych bodźców^ dodatnich oraz hamulcowych.

Każdy z trzech wymienionych czynników jest skrajną formą pewnej ciągłości między dwoma biegunami. I tak biegunem przeciwstawnym dla psychotyczności jest brak psychotyczności. Biegunem przeciwstawnym dla ekstrawersji jest intro wersja (terminy ekstrawersja i introwersja zapożyczył od Junga). Natomiast biegunem przeciwstawnym dla neurotyczności jest równowaga emocjonalna.

Poniższa tabelka przedstawia zestawienie cech charakteryzujących jednostki - skrajnie psychotyczne, skrajnie ekstrawertyczne i skrajnie neurotyczne:

Jednostka

Jednostka

Jednostka

psychotyczna

ekstrawertyczna

neurotyczna

agresywna,

towarzyska,

lękliwa,

chłodna,

aktywna,

wpadająca w depresję,

egocentryczna,

asertywna,

z poczuciem winy,

bezosobowa,

poszukująca doznań,

z niską samooceną,

impulsywna,

beztroska,

spięta,

aspołeczna,

dominująca,

markotna,

brak empatii,

wybuchowa,

irracjonalna,

twórcza

śmiała

płochliwa

Eysenck odwoływał się do typologii temperamentów Hipokratesa- Galena, w którym można znaleźć zalążki ekstrawersji i neurotyczności.

 

Musisz się zarejestrować aby dodawać komentarze.


Strona naszkraj.info powstała aby skupić w jednym miejscu ciekawostki o codziennym życiu, ciekawostki z polski i ze świata, skupia ona również informacje z polski a także świata. Zachęcamy zatem do czytania artykułów z dziedziny: informacje z polski oraz ciekawostki. Jeśli lubisz pisać, lub znasz jakąś ciekawą informację możesz ją opisać na naszej stronie, wystarczy że się zalogujesz i możesz korzystać nieograniczonych narzędzi dających możliwość dodawania artykułów w naszym serwisie.


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisie, dostosowania go do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information