Program Czyste powietrze – ekologiczne przedsięwzięcie, uproszczone zasady

Ogromne wyzwanie, jakim jest zwiększenie jakości powietrza, ma miejsce w Polsce już od dłuższego czasu.  Każdy człowiek na ziemi jest w pewnym stopniu odpowiedzialny za czystość powietrza na ziemi, bo każdy z nas z niego korzysta. Od kilku lat, rząd wprowadza kolejne programy, mające na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Program „Czyste Powietrze”,  który powstał w 2018 r. Jest systematycznie modernizowany. Ideą zmian, które zostały wprowadzone w tym roku, jest ułatwienie i uproszczenie zasady przyznawania dotacji.

Cel kampanii edukacyjnej – Czyste Powietrze

Kolejna ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna  „Czyste Powietrze-zdrowy wybór. Twój wybór!” ma zachęcić Polaków do składania wniosków i korzystania z dotacji na poprawę jakości powietrza.

Ważnym elementem jest świadomość społeczna, dotycząca zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń. Edukacja to kluczowa kwestia, która przekłada się bezpośrednio na zwiększone działanie i poczucie odpowiedzialności.

Program przedstawia działania ograniczające poziom smogu w kraju. Problem nadmiernie zanieczyszczonego powietrza dotyczy niemal całej Polski. Szczególnie dotyka Województwo: Śląskie, Dolnośląskie i małopolskie. W związku z tym problemem wprowadzone są przeróżne działania w tym kampanie edukacyjne, które uświadamiają nas o problemie.

Liczne działania edukacyjne, skierowane głównie do jednostek samorządowych, a także audycje radiowe i spoty telewizyjne, które mają dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, organizowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Stowarzyszenie Program Czysta Polska.

Zmiany w programie – Czyste powietrze , co się zmieniło?

Po dogłębnych analizach i konsultacjach w ubiegłym roku program został zmodyfikowany. Zasady przyznawania dotacji zostały znacznie uproszczone. Proces składania wniosku o dotację, także został możliwie ułatwiony. Wszystko po to, aby wszyscy, nawet starsi ludzie, mieli możliwość skorzystania z projektu, bez większych problemów.

Które gminy uczestniczą w programie czyste powietrze?

W programie mogą uczestniczyć wszystkie gminy, które do 31.03.2021 r. wyraziły chęć uczestnictwa, poprzez zgłoszenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Chętne gminy muszą podpisać porozumienie w realizacji programu Czyste Powietrze.

Jakie dodatki czekają na Gminy uczestniczące w programie?

Samorządy, które przystąpią do programu, otrzymają dodatkowe bonusy wspomagające realizację planów.


Otrzymają wsparcie finansowe przy utworzeniu punktów informacyjnych , w wysokości do 30 tysięcy zł. W tym kwotę do 9 tyś zł w formie zaliczki, zaraz po podpisaniu porozumienia. Warunkiem otrzymania tej kwoty, jest utrzymanie punktu informacyjno-konsultacyjnego, przynajmniej przez rok. Punkt musi być czynny przez 10 godzin tygodniowo, w dni robocze.


Dostaną również większą refundację kosztów za wszystkie złożone wnioski. Najważniejszym, a zarazem najbardziej opłacalnym dodatkiem będzie nowa prowizja od każdego złożonego wniosku. Wysokość prowizji wyniesie 150 zł od podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 50 zł od podstawowego wniosku. Wcześniej ryczałt wynosił 100 zł oraz 0 zł. W przypadku złożenia wniosku przez Internet gmina otrzyma 75 zł za każdy taki wniosek.

Gminy, z których pozyskana zostanie największa liczba wniosków, będą dodatkowo premiowane. Kwota przeznaczona na ten cel wynosi 16 mln zł rocznie dla najlepszych gmin.

Co kwartał, każda gmina zobowiązana będzie do składania sprawozdań ze swoich działań. Wojewódzkie fundusze, będą z kolei, kontrolowały wybrane gminy.

Zadaniem gminy będzie wsparcie oraz informowanie mieszkańców na temat projektu. Gmina będzie również namawiać, uświadamiać co do korzyści płynących z uczestnictwa w programie.

Szczegóły na temat programu „Czyste Powietrze”  dostępne są na stronie: czystepowietrze.gov.pl.

One thought on “Program Czyste powietrze – ekologiczne przedsięwzięcie, uproszczone zasady

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *