BiznesInneSponsorowane

Dlaczego warto posiadać akcje?

Zakup akcji to nie tylko najpopularniejsza, ale również najprostsza forma gry na giełdzie. Na czym zatem polega inwestowanie w akcje? Dlaczego warto je posiadać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje, czyli jak wspomniano we wstępie najpopularniejsza forma gry na giełdzie polega na zakupie akcji emitowanych przez spółki akcyjne bądź komandytowo-akcyjne w celu ich późniejszej odsprzedaży z zyskiem. Z czego on wynika? Otóż, jest on efektem wzrostu wartości akcji, co powoduje konieczność ich odpowiedniego wyselekcjonowania przed zakupem. Istotne ze strony inwestora jest również przyjęcie właściwej strategii inwestycyjnej, którą może być zarówno inwestowanie długoterminowe, jak i spekulacja (inwestowanie krótkoterminowe). Oba rozwiązania mimo iż znacznie się od siebie różnią w praktyce mogą być tak samo skuteczne.

Jak kupić akcje?

Przymierzając się do zakupu akcji warto mieć świadomość, że grać na giełdzie może praktycznie każdy. Obecnie inwestować można bowiem w akcje online, co umożliwiają rachunki maklerskie obsługiwane przez Internet. Tego typu konto otwiera się u brokera, który pełni wówczas rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że wybór brokera powinien być świadomy, ponieważ oferty poszczególnych instytucji znacznie się od siebie różnią. Odmienne mogą być bowiem nie tylko możliwości inwestycyjne, ale również wysokość opłat pobieranych przez brokera, czy jakość udostępnianego przez niego wsparcia technicznego. Czym zatem kierować się przy wyborze rachunku maklerskiego? Aspekty, które warto wziąć pod uwagę zostały opisane w artykule przedstawiającym mechanizmy inwestowania w akcje.

Dlaczego warto posiadać akcje?

Za zakupem akcji notowanych na giełdzie przemawia przede wszystkim fakt, że z czasem mogą one zyskać na wartości, a co za tym idzie pozwolą inwestorowi zarobić. Istotna jest także możliwość zdywersyfikowania portfela inwestycyjnego, co powinno być podstawową zasadą każdego inwestora. Warto jednak mieć również świadomość  tego, że inwestowanie w akcje wiąże się z ryzykiem, które powoduje, że inwestor może zarówno pomnożyć posiadany przez siebie kapitał, jak i go utracić. Istotne staje się zatem odpowiednie zarządzanie nim, a także opieranie wszystkim podejmowanych przez siebie decyzji inwestycyjnych na wiarygodnych danych oraz prawidłowo przeprowadzonych analizach. Bardzo ważną kwestią jest również umiejętność wyłączenia emocji, które nie są dobrym doradcą przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Poza tym inwestor powinien także systematycznie poszerzać posiadaną przez siebie wiedzę oraz zdobywać praktyczne doświadczenia, które przyniosą korzyści w przyszłości.

Podsumowując, należy stwierdzić, że za zakupem akcji notowanych na giełdzie przemawia nie tylko możliwość uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu, ale również zdywersyfikowania własnego portfela. Istotne jest jednak to, by pamiętać o ryzyku, ponieważ przy inwestowaniu w akcje kapitał nie jest w żaden sposób chroniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *