Odprowadzenie wody ze schodów zewnętrznych

Dołącz do nas na :
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share

Schody zewnętrzne są narażone na działanie różnych czynników, między innymi deszczu i mrozu. Woda przenikająca w głąb betonowej konstrukcji powoduje powstawanie wykwitów, a gdy zamarza, beton po prostu pęka. Uszkodzenia natury estetycznej, takie jak wykwity i porosty, a także spękania i obluzowania spowodowane zamarzającą wodą, przyczyniają się do osłabienia betonowej konstrukcji schodów. Aby ułatwić odprowadzenie wód opadowych ze stopni do kanału, należy na warstwie tworzącej spadek ułożyć drenaż powierzchniowy. Dzięki takiej warstwie woda spływa na boki, gdzie przy podstopnicy nawiercone zostały otwory odprowadzające.

Jako element drenujący, w naszym przykładzie zastosowano Troba-Matte, produkt firmy Schliiter. Jest to mata z włókien polietylenu, z wgłębieniami mierzącym 7 mm, których ścianki boczne są zaopatrzone w otwory. Przez te właśnie otwory woda spływa w zagłębienia pod matą, a następnie po warstwie tworzącej spadek. Pracę zaczynamy od oznaczenia płyt stopni i podstopnic, a następnie ostrożnie je zdejmujemy. Następnie usuwamy starą zaprawę za pomocą młotka i kielni i dokładnie oczyszczamy podłoże, usuwając resztki pyłu odkurzaczem. Nanosimy zaprawę cementową, formując warstwę ze spadkiem w kierunku schodzenia. Teraz układamy przyciętą matę, na macie kolejną, tym razem poziomą, warstwę zaprawy, a dopiero na niej zdjętą uprzednio płytę. Po oczyszczeniu ścianki oporowej (przez piaskowanie lub przy użyciu środków chemicznych) na boku każdego stopnia wiertarką nawiercamy pod niewielkim kątem otwory odprowadzające wodę. Innym sposobem zabezpieczenia schodów przed nieustannym zawilgoceniem jest osadzenie w zaprawie cienkich rurek z tworzywa sztucznego. W tym przypadku woda będzie się zbierać w macie drenażowej, a następnie spływać kanalikami do ziemi. Po pewnym czasie w otworach będzie tworzył się osad, który trzeba usuwać, ale świadczy to o prawidłowym funkcjonowaniu systemu odwadniającego.   

Potrzebne narzędzia:
młotek, przecinak, poziomnica, packa murarska, kielnia, nożyce, wiertarka.

Dołącz do nas na :
Twitter
Visit Us
Follow Me
LinkedIn
Share

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *