Ciekawostki

Po co mierzyć antyneutrony?

Wiele dotychczas nieznanych informacji o właściwościach anty materii mogłoby nam dostarczyć badanie s u b atomowych cząstek anty materii- anty neutronów. Jednak do tego celu należałoby uzyskać źródło tych cząstek o raz przygotować detektor, który mógłby nie tylko je znaleźć, lecz także zmierzyć niektóre kluczowe ich właściwości. Właśnie ta kie urządzenie zostało nie dawno użyte w reaktorze jądrowym w Daya Bay w Chinach. Projekt prowadzony był przez Karstena Heegera oraz Jeffa Cervinka z Uniwersytetu Wisconsin – Madison. Podczas krótkiego lotu z reaktora do detektora neutrony mogą słabo promieniować i drgać. Zmiany te są podstawą do wyliczenia „ kąta mieszania”, który określa prawdopodobieństwo zmiany jednej postaci neutronu w d rugą.

Pierwszy pomiar pokazał, że kąt jest o wiele większy, niż oczekiwali naukowcy. Wyniki tego eksperymentu są ba rdzo ważne dla dalszych kalkulacji właściwości antyneutronów, a także do dokładnego planowania kolejnych eksperymentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *