Blog

Uszczelnienie zaworu z termostatem

Po latach eksploatacji nawet najnowocześniejsze zawory grzejnikowe mogą stać się nieszczelne. Sami bardzo łatwo usunie-my awarię. Zawory z termostatem zwykle nie sprawiają kłopotów w czasie użytkowania. Również łatwa jest ich naprawa. Kiedyś, przed przystąpieniem do pracy należało spuścić wodę z całej instalacji co i zatkać dławnicę co najmniej jednym przewodem grafitowym. Dziś można bez problemu wy-mienić kompletną dławnicę, a ogrzewanie działa przez cały czas naprawy. Ponieważ z biegiem lat producenci zmieniają konstrukcję zaworów, należy sprawdzić, jaki będzie nam potrzebny.

W tym celu należy najpierw zdjąć uchwyt zaworu i kupić odpowiedni typ dław- nicy w sklepie specjalistycznym. Ten element nie kosztuje zbyt dużo, więc opłaca się nabyć od razu więcej sztuk, gdyż trwałość nowych zaworów jest też ograniczona. Do wykonania tej czynności potrzebny będzie klucz płaski nr 12 lub 13. Klucz o tej rozwartości jest najczęściej używany. Tam, gdzie jest mało miejsca, przyda się także mały krótki śrubokręt. Jako uszczelnienie między zaworem a dławnicą wystarczy gładko obrobiony metal. Dlatego dławnicę należy dokręcić najwyżej o ćwierć obrotu. Jeśli to możliwe, należy się nie pobrudzić smarem, którym jest zabezpieczona nowa dławnica, gdyż smar silikonowy z palców z trudem daje się usunąć spirytusem lub rozcieńczalnikiem. Ostrożnie uciskając trzpień zaworu sprawdzamy, czy zawór pracuje swobodnie. Zakładając pokrętło regulatora trzeba uważać, by jego ząbki weszły w nacięcia urządzenia, a pokrętło zostało nasunięte na zawór aż do końca. Przed włączeniem ogrzewania należy sprawdzić poziom wody w grzejniku, a później odpowietrzyć go.

Potrzebne narzędzia:
śrubokręt lub maty wkrętak gaźnikowy, klucz piaski nr 12 lub 13

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *