NEUTRONOWY MAGNES

Dołącz do nas na :

Początkowo wyjaśnienie natury tych obiektów nastręczało uczonym wiele problemów. Skoro gwiazda neutronowa mogła wyzwolić tak gigantyczną emisję fal gamma, musiała wydzielać ogromne promieniowanie, znacznie przewyższające jej grawitację. Gdyby tak się działo, gwiazda powinna pod wpływem tego promieniowania ulec rozwianiu. W 1990 r. wielki polski astrofizyk, prof. Bohdan Paczyński, zasugerował, że gwiazdy te rzeczywiście emitują potężne promieniowanie, jednak nie ulegają przez to rozproszeniu, ponieważ scala je i utrzymuje w ryzach bardzo silne pole magnetyczne. Istotnie, wkrótce obliczono, że SGRy charakteryzują się najsilniejszym we Wszechświecie polem magnetycznym równym 1014 lub nawet 1015 Gs (Gausów). Dla porównania – pole magnetyczne Ziemi to 1 Gs, a Słońca to kilka Gs.

 

Niedługo potem, w 1992 r., dwaj astrofizycy z Princeton University Robert Duncan i Christopher Thompson opracowali pierwszy model obdarzonej rekordowym polem magnetycznym gwiazdy neutronowej. Wtedy też nadano takim obiektom miano magnetarów. Magnetary to rzadkie gwiazdy neutronowe obecnie znamy 21 takich obiektów, z czego tylko trzy wymienione wcześniej generowały rozbłyski. Pozostałe zaś przejawiają nieco mniejszą aktywność pod postacią dość regularnych, choć już znacznie słabszych pulsów. Magnetary różnią się od pozostałych pulsarów (czyli także neutronowych gwiazd emitujących głównie promieniowanie radiowe) przede wszystkim znacznie wolniejszą rotacją. Ich okres obrotu waha się od 2 do 12 s, podczas gdy typowe pulsary radiowe mają okres obrotu od milisekundy do około kilku sekund. Magnetary nie emitują promieniowania radiowego. I wyraźnie większa jest dla nich pochodna okresu, czyli tempo zmian okresu, a więc spowolnienie – wywołane właśnie hamującym oddziaływaniem ich niezwykle silnych pól magnetycznych. Pola te w typowych pulsarach są znacznie słabsze i nigdy nie przekraczają wartości 1013 Gs.

Dołącz do nas na :

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *