Blog

WYJĄTKOWO TŁUSTY PTAK

Kiedy ptaki muszą pokonać duże odległości, pozyskują ener­gię ze spalania tkanki tłuszczowej. U ptaków niewędrownych tłuszcz stanowi 3-5% masy ciała, ale u ptaków wędrujących na niewielkie odległości – 20-30%, a u „długodystansow­ców” nawet 40-50% całej masy. Prawdziwym rekordzistą jest ptak morski szlamnik (Limosa lapponica), u którego tłuszcz stanowi 55% masy ciała! Ptaki te są tak tłuste, że zmagazynowana energia wystarcza im do przebycia, bez lądowania, odległości 11 tys. km nad wodami Oceanu Spokojnego.

 

Przygotowując się do lotu, ptaki nie tylko tuczą się i gro­madzą zapasy tłuszczu, lecz także redukują niektóre organy nieprzydatne w powietrznej wędrówce, np. wątrobę czy żo­łądek. Jak mówi Theunis Piresma z Uniwersytetu w Grónin- gen oraz z Belgijskiego Instytutu Badań Morskich: „Wszyst­ko, co nie jest naprawdę potrzebne, ląduje za burtą”. Osob­niki szlamnika (Limosa lapponica) przechodzą też zapewne inne, głębsze przemiany na poziomie fizjologicznym, których jeszcze nie odkryliśmy. Kiedy po rozbiegu uda im się wzbić w powietrze, nie tylko jednym, nieprzerwanym lotem pokonują Ocean Spokojny, lecz także, utraciwszy połowę swej wagi, przybywają do miejsca przeznaczenia szczupłe i zgrabne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *