Blog

Środki unijne na wsparcie nauczycieli

Minister Edukacji Narodowej przeznaczył 100 mln zł z Unijnych środków na wsparcie kadry nauczycielskiej. Wsparcie to zostanie uruchomione na aktywizację zawodową dla osób, które utraciły pracę w zawodzie nauczyciela. Spadek liczebności uczniów w różnych typach szkół mają duży wpływ na zapotrzebowanie kadry nauczycielskiej a co za tym idzie utratę pracy przez nauczycieli. Według ministra edukacji bardzo ważne jest zaktywizowanie zawodowe nauczycieli, dlatego też celem ministra jest pomoc nauczycielom w tym zakresie min. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia , wykorzystanie ich potencjału i doświadczenia, na rzecz środowiska lokalnego. Fundusze ze środków unijnych dadzą możliwość przekwalifikowania zawodowego, pod względem zapotrzebowania rynku pracy.

Fundusze mogą zostać wykorzystane na: warsztaty, szkolenia, staże, doradztwo zawodowe, studia podyplomowe, rozpoczęcie działalności gospodarczej. Każda forma wsparcia skierowana będzie do nauczycieli którzy w czasie nie dłuższym niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu straciły pracę, oraz mają status bezrobotnych a także przepracowali w jednostkach oświaty co najmniej 12 miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *