Uszczelnianie pionowe zawilgoconego muru

Nawet w najgorszej sytuacji możliwe jest usunięcie szkody i zabezpieczenie budowli. Uszczelnienie ściany wykonamy metodą Wastop, wyłącznie od wewnętrznej strony ściany piwnicznej.  Gdy ściany SA tylko wilgotne, wystarczy nanieść odpowiednią warstwę masy bitumicznej. Całkowite uszczelnienie ściany narażonej na napór wody wykonuje się w kilku etapach. Jeśli ściana jest otynkowana wówczas skuwamy tynk w obrębie około 50 cm od uszkodzonego miejsca. Ze spoin usuwamy zaprawę na głębokość 1-2 cm. Im dokładniej i głębiej usuniemy stary tynk oraz zaprawę tym efektywniejsze stanie się działanie środka uszczelniającego.

Najpierw wlewamy około 250 ml preparatu Wastop do małego naczynia i przygotowujemy garść cementu. Szerokim pędzlem nanosimy płyn na miejsce przez które przesiąka woda, a następnie nakładamy cement wcierając go dłonią ( konieczne są rękawice ochronne). Przy silnym przesiąkaniu wody dłoń z cementem należy przytrzymać  przez około minutę. Czynność tę należy powtarzać tak długo aż woda przestanie przenikać. W następnej kolejności przygotowujemy mieszaninę 10 l wody , 2,5 kg cementu i 0,5 l preparatu Wastop (wystarczy na około 10 m²) taką zaprawę trzeba nanosić cienką warstwą i wciskać we fugi. Pierwszą warstwę nanosimy na podkład dość wilgotny , a drugą po jego wyschnięciu czyli po około 2 godzinach. Szpachlą nakładamy od dołu do góry warstwę pasty uszczelniającej. Pasta szybko wiąże i należy przygotować jej tyle ile zużyjemy w ciągu 2 godzin.
Skład pasty:
-5 l wody
-10/12 kg cementu
-1 l preparatu Wastop
Wystarczy to na 1-3 m² przy grubości około 10 mm. Przy okazji zlikwidujemy nierówności ściany. Po wyschnięciu nakładamy warstwę z cementu i piasku ( bez domieszki wapna) w proporcji 1:5 która posłuży jako podkład do właściwego tynku. Zaprawę tynkarską sporządzimy z 1 cz. cementu , 4 cz. piasku i wody z dodatkiem 1 l preparatu Wastop na 100 l zaprawy.

  1. Bieżąca woda w domu nie zawsze jest oznaką luksusu. Jeśli wypływa ona ze ściany, należy temu zaradzić. Po wyczyszczeniu ściany, powlekamy ją nierozcieńczonym preparatem Wastop
  2. Wcieramy natychmiast suchy cement. Czynność tę powtarzamy aż woda przestanie wyciekać.
  3. Przygotowujemy w wiadrze zaprawę i pędzlem cienko smarujemy dwukrotnie ścianę
  4. Teraz trzeba nanieść warstwę pasty uszczelniającej od dołu do góry grubości 10 mm.
  5. Po wyschnięciu pasty należy narzucić zaprawę z cementu i piasku jako podkład.
  6. Następnie nakładamy tynk z domieszką preparatu Wastop, po czym zacieramy go na gładko packą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *