Asertywność

Wspominałem wcześniej o zachowywaniu się asertywnym, nie wyjaśniwszy znaczenia tego słowa. Otóż asertywność zakłada realizację własnych celów życiowych w zgodzie z własnymi przekonaniami, obronę cenionych przez jednostkę wartości osobistych oraz pozytywnego obrazu własnej osoby. Osoba asertywna może być określona mianem osoby, którą charakteryzuje dojrzała i zintegrowana osobowość. Postawka asertywna pozwala na zachowanie swej ego status quo i swebodny rozwój osobisty jednostki. Asertywny człowiek wie czego chce oraz wie w co wierzy i jest gotowy bronić swoich przekonań bez względu na cenę. Przyjęcie takiej postawy, stanowi jeden z podstawowych mechanizmów obrony przed negatywnym oddziaływaniem ze strony innych ludzi.

 

W zależności od sytuacji przyjęcie tej postawy pozwala na:

-Swobodne wyrażanie swojego zdania bez względu na okoliczności

Przykłady: w sytuacji, kiedy swobodne wyrażenie zdania może narazić nas na brak akceptacji ze strony innych lub też ich negatywne oddziaływanie.

-Swobodną ekspresję uczuć zarówno pozytywnych jak i negatywnych

Przykłady: całowanie publicznie ukochanej osoby, kłótnia z przełożonym, powiedzenie ukochanej osobie w sposób otwarty, że ją kochamy.

-Dochodzeniu własnych praw

Przykłady: walka o prawdę w sytuacji, gdy ktoś rzuca nam fałszywe oskarżenia.

Odmawianie innym spełnienia żądań niezgodnych z własnym interesem czy poglądami

Przykłady: odmówienie wyświadczenia komuś przysługi, której wyświadczyć nie chcemy.

[-ijp Odrzucaniu lub przyjmowaniu opinii o nas ze strony otoczenia

Przykłady: nie zmienianie swojego postępowania, jeżeli nam odpowiada a nie jest akceptowane przez innych.

-Zwracanie się do innych o przysługę czy pomoc

Przykłady: poproszenie o pomoc zupełnie obcej osoby, poproszenie sąsiada o pomoc w wykonaniu jakiejś pracy (np.: przeniesieniu mebli).

-Swobodną komunikację z innymi

Przykłady: przerwanie rozmowy, jeżeli z jakiegoś powodu nie chcemy jej dalej kontynuować, zainicjowanie rozmowy z nieznajomą osobą.

– Zwiększenie pewności siebie i poczucia tożsamości

Przykłady: otwarte przedstawienie swojej propozycji w czasie negocjowania ceny zakupow^anego towaru, otwarte przedstawienie swoich oczekiwań w^ czasie negocjowania podwyżki w pracy.

Podstawkowym celem postawy asertywnej, jest obrona i rozwój osobisty bez naruszania praw^ innych i wyrządzania im krzywdy. Postawa asertywna często utożsamiana jest z postawią egocentryczną czy egoistyczną, a także ze wzrostem agresji jednostki. Takie utożsamianie jest błędne, bowiem postawa asertywna, pozwala na swobodne wyrażanie siebie i rozwój zgodny z wewnętrznymi potrzebami. Jeżeli ktoś jest egocentrykiem, jego negatywna w odbiorze otoczenia postawa, zostanie bardziej wyeksponowana (będzie zgodna z jego wewnętrznymi przekonaniami). Z kolei, jeżeli ktoś jest altruistą, jego pozytywna w odbiorze otoczenia postawa również zostanie bardziej wyeksponowana (bowiem również jest zgodna z jego wewnętrznymi przekonaniami).

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *