Nie pewny powrót Królewskich myszołowów

W 1997 roku National Wildemess Institu te zwrócił się z wnioskiem do amerykańskiej agencji ds. rybołóstwa i dzikiej przyrody (U.S. Fish and Wildlife Service FWS) o wyłączenie myszołowa hawajskiego (Buteo solitarius), nazywanego lokalnie 'io, z listy gatunków chronionych przez ustawę o zagrożonych gatunkach (Endangered Species Act  ESA). FWS nadała sprawie bieg w lutym, kierując propozycję do konsultacji społecznych. Myszołów został włączony do listy zagrożonych gatunków w 1967 roku, niecałe sześć miesięcy po wygaśnięciu ustawy o ochronie zagrożonych gatunków (Endangered Species Preservation Act), poprzedniczki obecnie obowiązującej ustawy ESA. Występowanie jedynego współcześnie żyjącego i rodzimego dla Hawajów gatunku myszołowa było w 1967 roku ograniczone jedynie do niewielkiej części całego archipelagu Hawai’i Island (nazywanej również Big Island). Pierwotne przyczyny zanikania jego populacji są nieznane, jednak obecnie rozszerzył swój zasięg na prawie 60% powierzchni wyspy.

 

Wydaje się, że ponad 40 lat ochrony prawnej i wiele starań na rzecz ich restytucji pomogło myszołowom hawajskim. Od 1967 roku populacja wzrosła do około 3000 osobników liczebność ta utrzymuje się od 1998 roku pomimo wzrastającej urbanizacji Big Island i zagrożenia ze strony gatunków inwazyjnych.

Jednak czasopismo West Hawaii Today donosi, że według wielu Hawajczyków 'io nie powinien zostać usunięty z listy gatunków zagrożonych. Właścicielka ośrodka rehabilitacji zwierząt w wypowiedzi dla gazety potwierdza, że ludzie wciąż strzelają do tych ptaków niedawno sama rehabilitowała dwa myszołowy postrzelone z wiatrówki co, więcej wciąż kurczą się ich siedliska. Jeden ze znawców hawajskiej kultuiy stwierdził, że widuje ptaki rzadziej niż 10 czy 20 lat temu. Myszołowy są uważane w kulturze Hawajów za symbol władzy królewskiej.

Nawet jeśli mysżołovvy zostaną usunięte z listy gatunków zagrożonych, to nadal będą chronione na mocy traktatu o migrujących gatunkach ptaków, będącego prawem federalnym od 1918 roku. FWS będzie jednak prowadzić przez co najmniej pięć lat monitoring mający potwierdzić brak nowych zagrożeń, które mogły być dotąd przeoczone. Ostatecznie, Hawaje znane są jako „światowa stolica wymarłych gatunków.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.