Blog

POWIERZCHNIA WENUS

Przy całej swojej technice Amerykanom, jak dotąd, nie udało się pokonać okropnych wenusjańskich warunków i przesłać na Ziemię zdjęć powierzchni planety. Rosja­nom w końcu się powiodło i ich sondy kosmiczne Wene- ra 13 i Wenera 14, przesłały kolorowe zdjęcia Wenus, do­wodząc jednocześnie, że także i na tej planecie działa prawo Murphy’ego! Wenerę 13 wystrzelono 30 października 1981 roku, a Wenerę 14 kilka dni później – 4 listopada. Po przebyciu całej drogi i wejściu na wenusjańską orbitę, 1 marca 1982 roku, na powierzchni planety wylądowała Wenera 13, a zaraz za nią, 5 marca, Wenera 14. Wenera 13 trafiła na wschodnie tereny małego obsza­ru zwanego Regionem Febe (457°C i 89 ziemskich at­mosfer).

Choć sondę zaprojektowano w ten sposób, że miała istnieć tylko pół godziny, przetrwała cztery razy dłużej, bo 127 minut. W tym czasie przesłała na Ziemię osiem kolorowych, panoramicznych zdjęć i wykonała kilkanaście eksperymentów. Wenera 14 wylądowała na nizinach, ok. 100 km na południowy wschód od Wenery 13 (459°C i 94 ziemskie atmosfery). Rosjanie nie podali, jak długo sonda przetrwała w tych warunkach, lecz ona również przesłała kolorowe zdjęcia, a także analizy skał.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *