InformacjeInformacje z Polski

Ustawa o pomocy Ukrainie — PESEL dla uchodźców i dofinansowanie kosztów pobytu

Od 16 marca osoby, które wzięły pod swój dach uchodźców z Ukrainy, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie. Od tego dnia także, obywatele Ukrainy, będą mogli dokonać rejestracji w celu uzyskania numeru PESEL. 

Dofinansowanie kosztów pobytu uchodźcy

Wiceminister do spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że w sobotę sejm przyjął specustawę, dzięki której Polacy będą mogli ubiegać się o refinansowanie kosztów pobytu Ukraińców.  

Już od środy 16 marca, każdy, kto przyjął uchodźców z Ukrainy do swojego domu, będzie mógł złożyć wniosek o wsparcie finansowe. Wnioski będzie można składać w każdej gminie.  

Wysokość dofinansowania to 40 zł dziennie, czyli 1200 zł miesięcznie, na jedną osobę, przez dwa miesiące.  

Pieniądze zostaną przekazane wstecz, czyli od dnia, w którym uchodźcy zamieszkali w danym miejscu. Rząd postanowił jednak, że środki, nie będą wypłacane na kolejne dni pobytu, by uniknąć nieprawidłowości i oszustw. Pieniądze zatem nie będą wypłacane z góry, a jedynie za faktyczny pobyt. 60 dni to maksymalny okres czasu, za jaki przysługują środki na daną osobę. 

W poniedziałek ma zostać przygotowany oficjalny wzór wniosku. Osoba wnioskująca złoży oświadczenia pod odpowiedzialnością karną. 

Numer PESEL

Od 16 marca można będzie również składać wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce. 

Ukraińcy dostaną papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL, a także uzyskają dostęp do profilu zaufanego. Za dziecko wniosek składa rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba, która sprawuje nad nim faktyczną pieczę. 

Rząd poprosił jednak o to, by nie wszyscy Ukraińcy udali się do urzędów już pierwszego dnia, by nie zablokować funkcjonowania administracji. 

Specustawa

W sobotę wieczorem (12 marca 2022) ustawa o pomocy Ukrainie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Od tego dnia przepisy weszły w życie, obowiązują jednak, co do zasady, z mocą wsteczną, czyli od 24 lutego 2022 r, kiedy to Rosja zaatakowała Ukrainę.

Ustawa reguluje kwestie związane z legalnością pobytu uchodźców z Ukrainy w Polsce, a także z pomocą im udzielaną.

Dzięki ustawie m.in. pobyt w Polsce ukraińskich uchodźców będzie legalny przez 18 miesięcy. Po upływie 9 miesięcy będą mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na czas 3 lat. Uczniowie czy studenci będą mogli kontynuować naukę w Polsce. Uchodźcy otrzymają możliwość ubiegania się o świadczenia socjalne, a także 500+. Ustawa da im możliwość podjęcia pracy w Polsce, a także uzyskania świadczenia zdrowotnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *