Sponsorowane

Inwestowanie w sektor zdrowia

Opieka zdrowotna i jej świadczenia są uważane w świecie inwestycji za sektor defensywny lub za „bezpieczną przystań” w niepewnych czasach. Składa się z wielu różnych sektorów, począwszy od firm farmaceutycznych, poprzez firmy produkujące sprzęt medyczny, aż po ubezpieczycieli zdrowotnych i szpitale, a każdy z tych sektorów ma inną dynamikę i pozytywy. Na inwestycje w tym sektorze wpływa wiele pozytywnych zmiennych, w tym pozytywne trendy związane z demografią (starzejąca się populacja) i negatywne trendy związane z refundacją.

Inwestowanie w sektorze opieki zdrowotnej wymaga wielopłaszczyznowego podejścia, aby zrozumieć podstawowe czynniki kształtujące ten sektor. Inwestorzy mogą czerpać korzyści z inwestowania w cały sektor lub tylko w niektóre jego części. W tym artykule wyszczególnimy podstawowe wskaźniki, które inwestorzy powinni stosować przed dokonaniem inwestycji, a także podamy kilka dodatkowych przydatnych informacji.

Trendy w sektorze opieki zdrowotnej

Podejmując decyzję, w którą firmę medyczną chcesz zainwestować, powinieneś pamiętać o następujących trendach. Kontynuacja lub zmiana tych trendów może mieć wpływ na wiele gałęzi przemysłu.

Pozytywne trendy to: starzenie się populacji i wyż demograficzny, fakt, że ludzie cierpiący na choroby przewlekłe żyją dłużej niż kiedykolwiek wcześniej, epidemia otyłości i cukrzycy, postęp technologiczny, globalne rozprzestrzenianie się chorób oraz medycyna spersonalizowana.

Negatywne trendy to z kolei: system jednego płatnika (Medicare/rząd amerykański), koszty (np. rosnący udział w produkcie krajowym brutto), osoby nieubezpieczone, kontrola kosztów, konsumpcjonizm.

Weź jedną tabletkę i …

Zarówno firmy farmaceutyczne, jak i biotechnologiczne produkują leki, ale różnią się procesem, w którym je wytwarzają. Firmy farmaceutyczne tworzą leki, które składają się z małych związków chemicznych, które łatwo przechodzą przez bariery lub błony w ciele, podczas gdy firmy biotechnologiczne tworzą leki, które składają się z dużych związków białkowych, które zazwyczaj mają problemy z przejściem przez błony.

Firmy te często przeznaczają znaczny procent swoich przychodów na badania i rozwój w celu odkrycia nowych komponentów. Prawdopodobieństwo znalezienia nowego składnika jest bardzo małe, ponieważ odkrywanie nowych związków jest bardzo trudne i czasochłonne. Ale jeśli im się to uda, są w stanie osiągnąć bardzo interesujące zyski. Jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać inwestując w firmy farmaceutyczne. Musisz znać chorobę lub stan, który dany lek próbuje leczyć, liczbę osób cierpiących na tę chorobę lub stan, liczbę dostępnych obecnie składników, proces badania i wprowadzania leku na rynek, szczególnie rygorystyczne badania kliniczne wymagane przez FDA, dostępność substytutów, w tym generycznych wersji leków, różne patenty w danej dziedzinie oraz ogólne ramy marketingowe, które mogą obejmować umowy o podziale dochodów lub zysków z innymi firmami.

Przemysł ten jest w dużej mierze uzależniony od danych z badań klinicznych, a różne zaskakujące wyniki tych badań mogą znacząco wpłynąć na cenę akcji. Pozytywne niespodzianki, takie jak lepsze wyniki niż początkowo przewidywano czy krótszy czas wprowadzenia leku na rynek, mogą podnieść ceny, podczas gdy negatywne czynniki mogą mieć odwrotny wpływ na ceny akcji. Ponadto czynniki takie jak liczba recept wypisywanych na dany lek, udział w rynku, ostrzeżenia ze strony Food and Drug Administration czy utrata patentu również wpływają na inwestycje. Aby odnieść sukces w tej branży, inwestorzy muszą aktywnie monitorować wydarzenia na rynku. (Aby uzyskać więcej informacji na temat ryzyka i korzyści płynących z inwestowania w spółki farmaceutyczne i biotechnologiczne, skontaktuj się z nami w każdej chwili).

Kto jest inwestorem w sektorze opieki zdrowotnej?

Zanim porozmawiamy o tym, jak wybierać akcje w sektorze opieki zdrowotnej, powinniśmy najpierw powiedzieć coś o tym, dla jakiego typu inwestorów ten sektor jest odpowiedni.

Historycznie, akcje niektórych spółek z sektora opieki zdrowotnej, w szczególności dużych firm farmaceutycznych, farmaceutycznych sprzedawców detalicznych i dostawców ubezpieczeń zdrowotnych, były uważane za stosunkowo stabilne alternatywy dla kontrowersyjnych inwestorów zainteresowanych akcjami wartościowymi. Z drugiej strony, akcje wzrostowe w tym sektorze, takie jak akcje małych firm biotechnologicznych nieposiadających produktów zatwierdzonych przez FDA, były uważane za odpowiednie tylko dla agresywnych inwestorów gotowych podjąć znaczne ryzyko.

Te historyczne poglądy są w dużej mierze aktualne do dziś. Konserwatywni inwestorzy powinni nadal unikać akcji małych spółek biotechnologicznych, które nie mają stabilnych dochodów. Jednak zmieniająca się dynamika sektora opieki zdrowotnej może sprawić, że akcje będą znacznie bardziej zmienne niż w przeszłości, ale nadal mogą być dobrym obszarem do stabilnej ochrony wartości w czasach spowolnienia gospodarczego. Dlatego, podobnie jak w innych branżach, zasadą w służbie zdrowia jest, aby nigdy nie inwestować środków, które mogą być potrzebne w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat.

Jak wybierać akcje

Jeżeli ostatecznie zdecydowałeś się na inwestowanie w akcje spółek z sektora opieki zdrowotnej, pamiętaj, że wszystkie pozostałe rady, które dotyczą każdego innego rodzaju akcji, takie jak oczekiwany przyszły wzrost, wypłata dywidendy, siła finansowa i wycena spółki, mają zastosowanie również w tym przypadku. Jednak to, co mogłoby radykalnie zmienić perspektywy rozwoju tej branży, to sytuacja, w której Stany Zjednoczone przechodzą na system jednego płatnika. Dlaczego? Większość firm medycznych działających na całym świecie opiera się na przychodach i zyskach pochodzących ze Stanów Zjednoczonych. Zmiana systemu mogłaby ograniczyć ceny produktów i usług. Z tego powodu akcje firm, które pomagają zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej, mogą radzić sobie lepiej niż inne.

Jeśli chcesz kupić akcje tych amerykańskich firm, przeczytaj ten tekst.

Jak w przypadku każdej akcji, nie skupiaj się tylko na jej dochodach z dywidendy. Oceń, na ile prawdopodobne jest, że spółka będzie w stanie utrzymać wysokość wypłacanych dywidend przynajmniej na obecnym poziomie. Jednym z użytecznych wskaźników tego, jak możesz określić to prawdopodobieństwo, jest wskaźnik wypłaty (payout ratio), który mierzy dywidendę jako procent zarobków.

Istnieje wiele różnych sposobów, na które możesz ocenić siłę finansową danej akcji. Należy przyjrzeć się bliżej zarobkom i ich wzrostowi. Ważna jest również pozycja gotówkowa firmy, na którą składają się środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz inwestycje krótkoterminowe. Jednym z najlepszych wskaźników siły finansowej firmy są wolne przepływy pieniężne (FCF), które mierzą ilość gotówki pozostałej w firmie po opłaceniu kosztów operacyjnych i nakładów kapitałowych.

Najczęściej używaną miarą do określenia wewnętrznej wartości akcji jest wskaźnik ceny do zysków (P/E). Ale ponieważ wiele akcji w sektorze opieki zdrowotnej doświadcza szybkiego wzrostu, śledzenie historycznych wskaźników ceny do zysku nie jest tak użyteczne jak, na przykład, śledzenie przyszłych wskaźników ceny do zysku, które są oparte na szacowanych zyskach w następnym roku. Pomocny może być również wskaźnik cena do zysków do wzrostu (PEG), który przewiduje przewidywaną stopę wzrostu (zwykle na okres pięciu lat).

Wielki potencjał inwestycyjny

Chociaż istnieje wiele ryzyk związanych z tego typu inwestycjami, inwestowanie w sektor opieki zdrowotnej może stanowić dla inwestorów ogromną szansę na osiągnięcie wysokich długoterminowych zysków. Firmy takie jak Illumina, Intuitive Surgical, Johnson & Johnson, Teladoc Health i Vertex Pharmaceuticals działają w sposób, który dzięki swoim innowacyjnym produktom może przynosić inwestorom stałe zyski.

Wkrótce nastąpi nawet duża zmiana tego trendu, ponieważ inwestorzy zaczną skupiać się na spółkach z tego sektora w związku z wybuchem pandemii koronawirusów, czyli rynek skupi się na koronawirusach jako głównym dominującym temacie dla inwestorów. Bardzo pozytywny rozwój akcji, pomimo szerokich spadków, obejmuje Gilead, który prawdopodobnie będzie jednym z głównych liderów, jako że oni, a także Moderna … wydają się mieć wiele sukcesów, przynajmniej we wczesnych próbach, dla pewnych typów szczepionek.”

Kurs akcji Gilead od początku 2020 roku:

Starzejące się społeczeństwo, które zwiększa zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, może również zwiększyć zyski firm z branży medycznej. Ale jest również prawdopodobne, że pobudzi to ponowne wysiłki w celu wywarcia presji na wzrost kosztów opieki zdrowotnej, aby ludzie mogli sobie pozwolić na opiekę, której naprawdę potrzebują.

Inne pozytywne trendy obejmują:

-Starzejące się społeczeństwo i wyż demograficzny
-Ludzie żyjący dłużej z chorobami przewlekłymi
-epidemia otyłości i cukrzycy
-postęp technologiczny
-globalny wpływ chorób
-medycyna spersonalizowana
– koronawirus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *