BiznesInformacje

Niskie zarobki w Polsce

Polska to dziwny kraj, w którym informatyk zarabia często mniej niż górnik Zaledwie 1 punkt dostał premier Donald Tusk w skali od 0 do 5 w ocenie Ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club. Eksperci BCC, do których należą m.in. dr Janusz Steinhoff, prof. Stanisław Gomułka i dr Stanisław Kluza, najlepiej ocenili działania rządu w obszarze zagospodarowania funduszy europejskich i przemysłu obronnego (po 4 pkt). Najbardziej krytycznie ocenili działania w zakresie spółdzielczości i rynków finansowych(0punk-tów) oraz cyfryzacji i środowiska naturalnego(po1punkcie). Dlaczego premiera oceniono tak nisko, podczas gdy wielu jego ministrów w tym wicepremier Elżbieta Bieńkowska dostało wysokie noty?

Ocenę działań premiera w IV kwartale 2013 roku kreśli walka o wprowadzenie tzw. ustawy OFE. Jej uchwalenie stało się politycznym zwycięstwem premiera i kalkulacji: przejecie 150 mld zł z OFE zmniejszy dług publiczny i deficyt budżetowy, co pozwoli na lepsza ocenę ratingową Polski, pobudzenie inwestycji regionalnych i centralnych, to pociągnie wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników. Wniesie pieniądze na wymagane zagospodarowanie „wkładem własnym” pieniędzy unijnych, co dodatkowo, wraz z przewidywanym wzrostem PKB i konsumpcja indywidualna, pozwoli naszej gospodarce wyjść z kryzysu. A PO wygra wybory parlamentarne komentuje Marek Goliszewski, prezes BCC. Jednak zdaniem ekspertów, to sukces pozorny i krótkotrwały. Premier poniósł porażkę społeczna twierdzi Marek Goliszewski. Zmiany w OFE poparło bowiem zaledwie 13% Polaków(badania CBOS). Premier nie pytał 16 milionów składkowiczów o zgodę na dysponowanie ich oszczędnościami i przeniesienie do ZUS. A prawa majątkowe są konstytucyjnie chronione, tak jak własność podkreśla prezes BCC. Jednocześnie premier milczał o redukcji „kosztów stałych” funkcjonowania gospodarki i państwa (zob. obietnice wyborcze PO), dając powód obawom rozwój cywilizacyjny i społeczny kraju, w którym dzisiaj informatyk zarabia mniej niż górnik, w którym ciągle funkcjonują absurdalne przepisy dotyczące pozapłacowych kosztów pracy, wyłączeń z kosztów uzyskania przychodów, odpisów innowacyjnych, przywilejów emerytalnych, wymiaru sprawiedliwości i uprawnień biurokracji. Petryfikuje to niskie zarobki Polaków i klasyfikuje Polskę na ostatnich miejscach w Unii Europejskiej dodaje Marek Goliszewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *